KORT OM MEDIER

Medietyper

Vi kender forskellige medietyper i dag, men hvilke medietyper der kommer i fremtiden, tør ingen spå om. Én ting er sikkert: nye måder at lagre musik, billeder og video på vil hele tiden opstå.

Eksisterende materiale og optagelse kan omfatte mange forskellige medietyper og formater – afhængigt af hvornår dette er indspillet eller optaget og selv som professionel kan vi godt forstå at brugere være i tvivl om hvilken medietype der skal satses på – men vi kan ikke rådgive nok om at det er vigtigt at få overspillet de gamle billeder, dias, optagelser mv. før disse bliver for gamle og pludselig ikke kan læses mere og dermed at gamle minder, optagelser eller oplysninger går tabt.

Ingen medietyper er fremtidssikrede. En god tommelfingerregel er at overveje hvor udbredt afspilningsudstyret er. Fordi der kommer et nyt produkt på markedet, behøver det jo ikke at betyde at alle de hidtidige stereoanlæg, bilradioer og ghettoblastere smides væk. En god regel er at orientere sig om hvorvidt der overhovedet er indspillet relevante optagelser inden for den pågældende medietype og om der findes et passende udbud af både afspillere og medier.

Den største overvejelse bør gå på formålet fremfor medietypen. Skal indholdet skal bruges til data, til PC, til TV, til videooptagelser, til billeder ? – og lever medietypen op til de ønskede personlige krav til kvalitet, alsidighed og aktualitet ?.

Hermed et par eksempler på formål og medietyper der findes aktuelle i dag:

Litteratur

Litteraturen vil stadig udkomme i bogform, selvom e-bogen, den elektroniske bog, der downloades direkte til brugeren, så småt vinder indpas.

Det bogtrykte materiale vil i rigt mål fylde hylderne mange år frem. Til gengæld udgives tidsskrifter i højere grad online. Vi vil imidlertid i nogle år endnu have de trykte udgaver side om side med de elektroniske.

Andre medietyper

Hvad angår den indspillede optagelse, er der mange udfordringer. Inden for de seneste 20 år er det ene format efter det andet dukket op og udråbt til at være det forriges afløser. Generelt er de fleste medier lette at betjene hvilket er en fordel for mange brugere.

Grammofonplader

Grammofonplader udgives stort set ikke længere med undtagelse af små nicheprægede genrer der oftest distribueres gennem specialforretninger. Ved etablering af en ny musiksamling bør man derfor ikke indkøbe grammofonplader medmindre musikken ikke kan skaffes på anden vis. Grammofonplader har analog lydkvalitet og kan kun afspilles på grammofon. Grammofonplader har begrænset holdbarhed, de bliver ridsede og kræver omhu rent opbevaringsmæssigt. De tåler ikke stærkt lys eller varme.

Kasettebånd

Kassettebånd lider efterhånden samme skæbne som grammofonplader som biblioteksmateriale. Kassettebåndet har også analog lydkvalitet, men fik stor succes fordi det nu var muligt for brugerne at optage og indspille musik selv. Kassetteafspillere findes fortsat i de mange stereoanlæg, dertil kommer ghettoblastere, bærbare afspillere, bilradioer mv. Disse afspillere findes endnu hos mange brugerne, så derfor kan kassettebånd stadig være relevante i en samling dog ikke ved nyetablering.

DAT

DAT (Digital Audio Tape), det digitale kassettebånd, var tænkt som det analoge kassettebånds afløser, men vandt aldrig rigtig indpas på konsummarkedet med indspillet musik. Bruges mest i professionelt øjemed som blanke bånd til lagring af musikoptagelser inden for pladebranchen og radiostationer. DAT-bånd er derfor ikke relevant i musik sammenhæng men ses stadigvæk som opbevaring af data.

Cd

Cd (Compact Disc) eller cd audio blev siden sin introduktion i starten af 1980’erne et etableret lagringsmedie for musik i digital kvalitet og vandt indpas hos forbrugerne i en grad, så det nu er det mest udbredte musiklagringsmedie på verdensplan. Cd afspillere findes i stationære stereoanlæg, bærbare afspillere, bilradioer, ghettoblastere og kan desuden afspilles på pc. Cd’en er slidstærk men ikke uforgængelig, den er let at opbevare og håndtere fordi den fylder så lidt. Der kan ikke optages lyd på den almindelige type cd. Hertil kan man i stedet anvende cdr (Compact Disc Recordable) eller cdrw (Compact Disc Re-Writable), der fungerer som blanke  cd’er. Med en voldsom hastighed erobrede cd’en verden og repertoiret voksede tilsvarende. Men ikke al musik er indspillet på cd, mange ældre optagelser bliver aldrig overført til cd og eksisterer stadig kun som lak- eller grammofonplader. Cd’en distribueres som almindeligt konsumprodukt via pladeforretninger, dagligvarehandel, kiosker, tankstationer, boghandlere samt i stadig stigende omfang via Internet. Selvom netdistribueret musik stormer frem, vil cd’en som medie ikke uddø lige med det samme alene af den grund at vi alle har en del afspillere i hjemmene. CD’en bruges ligeledes i stigende omfang til data opbevaring til læsning/skrivning på PC.

MiniDisc

MiniDisc er en mindre udgave af cd’en med samme kapacitet og kvalitet som almindelige cd’er og tilsvarende slidstærk. Den kræver særlig afspiller der findes som stationære og bærbare afspillere.

De bærbare afspillere er så små at de snildt kan ligge i en bukselomme og er derfor meget populære til cykling, bilkørsel, rulleskøjteløb etc.

Den helt store fordel er at man kan redigere musikken på sin MiniDisc, man kan slette, flytte om på musikken, dele et nummer op i to spor eller lægge dem sammen i det samme spor. Indtil videre findes der ikke særlig meget færdigindspillet repertoire på MiniDisc.

Cd-rom

Cd-rom (Compact Disc Read Only Memory) er en standard for lagring af flere medietyper: tekst, lyd og billede og afspilles via computer. Den helt store fordel ved cd-rom er interaktionen hvor brugeren kan bestemme i hvilken rækkefølge indholdet bruges og muligheden for at anvende alle medietyperne på én gang: læse en tekst, se billeder og eventuelt video samt høre tale og musik.

Cd-rom findes i forskellige standarder med tilsvarende varierende kapacitet. I udlåns sammenhæng er den problematisk fordi producenter og distributører kræver at cd-rom’erne er frikøbt til udlån og ellers er begrænset til brug på stedet.

Video

Video blev i Danmark etableret som VHS-standarden der også er udbredt som hjemmevideo. Bruges på særlige afspillere i kombination med fjernsynet. Indspillede videobånd har analog lydkvalitet og videobånd slides en del ved afspilning. De opbevares under hensyntagen til rumtemperatur, fugtighed mv. Videoen spås ikke nogen stor fremtid som medie og afløses nok af:

DVD

DVD (Digital Versatile Disc) eller den digitale videoplade. Den har samme størrelse som en cd og har digital lyd- og billedkvalitet. Den kan p.t. lagre op til 135 minutters film og lyd i surroundsound. Den bruges ofte til lagring af spillefilm og har den fordel at den kan indeholde undertekster på flere forskellige sprog. Der eksperimenteres i øjeblikket med DVD’er hvorpå man selv kan vælge kameravinkler, slutscener etc. Afspilles via særlig afspiller der dog også kan afspille almindelige cd-audioer. Repertoiret for DVD er opdelt i en række zoner således at film ikke spredes over hele verden, men kun inden for et begrænset område. Man skal altså være opmærksom på at har man en afspiller der kun kan spille DVD fra zonen for Europa, nytter det ikke noget at importere film fra USA. Om DVD bliver et stort medie i musiksammenhæng vil afhænge af repertoiret. Indtil videre er spillefilm det mest udbredte. DVD har afløst Laserdiscen (også kaldet “videopladen”) som medietype.

MIDI

MIDI (Musical Instrument Digital Interface) er en standard (fil-type og dermed ikke medie), et dataudvekslingssprog for musikinstrumenter i computersammenhæng. Data gemmes som MIDI-filer og bruges som et tekstbehandlingsprogram. Kræver en computer med musikprogram og lydkort, et MIDI-interface som mellemled mellem computer og selve MIDI-systemet foruden et keyboard samt højttalere.

MIDI-standarden bruges mest i professionel redigerings- og optageøjemed, men er efterhånden også udbredt i undervisningssammenhæng f.eks. i gymnasieskolen. I bibliotekssammenhæng leveres noder undertiden med disketter med MIDI-filer.

 

 

KONTAKT: Overspil | Norgesvej 10B | 2800 Lyngby | TLF: +45 2511 2700 | MAIL: info@overspil.dk
 
 
Betamax