SIKRING AF MINDER I EN MINDEBOX

Hvordan videregives og sikres minder og erindringer til eftertiden?..

Hvordan undgås at dem der skal dele minderne skal strides over hvem der skal have hvilke minder - uanset om det er billeder, foto's, ferieoptagelser ?

Hvem hjælper med at overbringe og sikre Bedste's fortællinger og historier om livet for mange år siden - og Bedste gode stemme og dejlige måde at fortælle på ?

 

Overbringelse, sikring og videregivelse af minder til familien, til børn, til efterkommere og kommende generationer er både svært og ofte noget vi glemmer, udskyder eller bare ikke synes er vigtigt eller rart - og det tager andre sig jo nok af at få gjort i tide.

Det er der ingen andre der gør ! - og dette bør hverken være en stor og uoverskuelig sag eller noget der skal udskydes og det kan sikres på mange måder bare det sker i tide.

Pludselig skal minder findes frem, deles mellem børnene, mellem ægtefæller når de deles, ved bortgang osv.

Vi tilbyder at hjælpe med at få dette gjort så det er let gjort, uden de store omkostninger og sikret så det er tilgængeligt for de relevante og aftalte personer - samt at dette evt. automatisk videregives ved bortgang hvis ønsket.

Minder kan være alt fra fotografier, smalfilm, dias, video, breve og dokumenter, data mv. som du, din familie eller sågar efterkommere skal kunne gøre brug af uden bekymringer om: brand, tyveri, vandskader, hærværk, arvefordeling eller andet.

Hertil kommer alle de fortællinger, mv. som - hvis de ikke optages og sikres, går tabt sammen med de personer som vi mister gennem livet.

Vi kommer ud i hele landet og hjælper med optager udstyr som så kan benyttes over en periode selv, på hospis, hospitaler, plejehjem, hjemmeboliger, får overspillet og gemt det som vi sammen beslutter skal gemmes og til hvem.

Vi kalder dette for ”mindeboksen" - og vi kan kun opfordre til at få den oprettet snarest muligt - og den kan fint starte med lidt og så udbygges over tid og årene:

Kontakt os meget gerne på telefon for en helt uforpligtende snak omkring hvad der evt. ønskes og hvordan: Vi arbejder meget diskret, med gode erfaringer og kan hjælpe med en mindebox meget professionelt, hurtigt og enkelt og til en meget rimelig pris.

 

Der er ingen skjulte bindinger eller forpligtelser eller på anden måde noget uetisk fra vores side: Dette er helt på linie med at oprette et testamente som jo blot kun dækker indbo og fordeling af penge og værdier: Mindeboxen dækker alt det som jo reelt har de største værdier og som ikke kan købes for penge: Minder fra fortiden og de mennesker der på et tidspunkt ikke er der mere - uanset årsag og alder.

 

 

 

 

 

 
KONTAKT: Overspil | Norgesvej 10B | 2800 Lyngby | TLF: +45 25 11 27 00 | MAIL: info@overspil.dk
 
 
Bestillingsliste.pdf